Η έμπνευση που οδήγησε στη δημιουργία της σειράς κοσμημάτων material drops είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης δυο στοιχείων, – και υ. Δυο στοιχείων, που ορίζουν την περιοχή του γυναικείου στήθους, στα χαρακτηριστικά ειδώλια δυο πολύ ισχυρών πολιτισμών της αρχαίας Ελλάδας, του Κυκλαδικού κ του Μινωικού πολιτισμού.

Η γυναίκα, στον αρχαίο ελλαδικό χώρο ήταν συνυφασμένη με την γονιμότητα και τη δημιουργία της ζωής.

Αντιστοίχως το γυναικείο στήθος για μας συμβολίζει τη θηλυκότητα, τη γονιμότητα και τη ζωή, γιατί το στήθος εκτός ότι φυλάει μέσα του τη καρδιά, προσφέρει κ τη πρώτη τροφή στον άνθρωπο.